Přihlášení Česky English
Divalia, a.s.

O společnosti

Lokalita

Technologie

Ekologie

Fotogalerie

Kontakt

Lokalita a mapa

Fotovoltaická elektrárna se rozkládá na zhruba dvaceti hektarech v nezastavěné části v katastru města Uherský Brod na okraji průmyslového areálu. Původní využití tohoto území bylo dáno územním plánem jako průmyslová zóna s předpokladem rozšíření přilehlého provozu strojíren, výstavbu skladovacích nebo výrobních kapacit. Provoz elektrárny není z hlediska využívání lidských zdrojů nijak náročný, přesto vytváří zajímavou pracovní příležitost pro místní obyvatele.

Vzhledem k charakteru elektrárny - jde o stavbu dočasnou na období 25 let - bude možno po odstranění a recyklování technologie a předepsané rekultivaci toto území opět zemědělsky využívat.

Umístění Fotovoltaické elektrárny v krajině nijak neruší, z jedné strany sousedí s areálem místních strojíren, ze zbývajících stran se zemědělsky využívanými pozemky. Vzhledem k charakteru krajiny - převažuje rovina - není ani nijak výrazným elementem pro pozorovatele ze vzdálenějšího okolí. Výškově instalace nepřesahuje 2,5 metry od země, vyjímku tvoří pouze sloupky kamer zabezpečovacího zařízení, které mají 4,5 metru od země. Plocha elektrárny je oseta speciální travní směsí pro nižší přírůstek zelené hmoty a lepší odolnost proti plevelům. Dle klimatických podmínek jsou prováděny 3-4 seče ročně formou mulčování, což snižuje zatížení životního prostředí dopravou bioodpadu a způsobuje značné vylepšování kvality půdy pro případné následné zemědělské využití.

Průběžně dochází k ošetření plochy pod panely biologicky odbouratelným totálním herbicidem - tato plocha se kvůli nepřístupnosti pro techniku a náchylnosti na poškození (kabeláž, konstrukce) udržuje bez porostu. Na problematických místech okolo plotu a v případě výskytu rozsáhlejších ložisek plevele se provádí ošetření biologicky odbouratelným selektivním herbicidem.

V oplocení, jehož celková délka po obvodu je cca. 3 kilometry, jsou ponechány v dolní části v nepravidelných rozestupech drobné otvory pro možnost migrace zvěře.

Místo instalace patří z hlediska využití sluneční energie k nejvýhodnějším na území ČR - přes 1700 hodin slunečního svitu za rok, přes 1000 kWh/m² dopadové energie za rok.

Úhrnná roční výroba elektrárny činí okolo 12.000 MWh, což např. plně pokryje roční spotřebu elektřiny včetně vytápění pro cca. 500 rodinných domů.

©2023
Provozovatel FVE Uherský Brod
Divalia a.s., Ovocný trh 572/11, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město, e-mail: info@divalia.cz, www.divalia.cz, telefon: +420 246 067 120, fax: +420 246 067 139